Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM 10 - zbiorcza aktualizacja programu
UWAGA! Aktualizacja dotyczy tylko wersji 10.x.x.x Próba uruchomienia aktualizacji w środowisku innych wersji grozi uszkodzeniem danych. Jest to ostatnia aktualizacja programu współpracująca z systemem Windows 98.

Pobierz Księgowość SMWM 10.0.19 - aktualizacja z dnia 2007-11-23

Pobierz definicje raportów 10.0.18 - aktualizacja z dnia 2007-08-16

Sposób instalacji:
 • Pobierz plik "ksieginet_10_0_19.zip" i rozpakuj do katalogu, w którym zainstalowany jest program Księgowość SMWM 10, zastępując istniejące pliki.
  Domyślnie jest to katalog: "C:\Program Files\Pro Virtus\Księgowość SMWM SQL NET"
 • Pobierz plik "raporty_10_0_18.zip" i rozpakuj do katalogu, w którym zainstalowane są definicje raportów programu Księgowość SMWM 10, zastępując istniejące pliki.
  Domyślnie jest to katalog: "C:\Program Files\Pro Virtus\Księgowość SMWM SQL NET\Reports"

Opis zmian w wersji 10.0.19.
 • Zwiększono maksymalny czas wykonywania raportów (na wolnych komputerach występował problem z przy generowaniu niektórych raportów).
Opis zmian w wersji 10.0.17 i 18.
 • Poprawiono problem występujący przy księgowaniu korekt dokumentów czynszowych (rozliczeń).
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.16.
 • Dodano możliwość wydruku kartoteki konta w formie raportu kasowego.
 • Poprawiono problem występujący w rozrachunkach w przypadku zmiany znaku zapisu księgowego.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.15.
 • Poprawiono sposób obliczania odsetek w ewidencji księgowej oraz pozaksięgowej ewidencji kosztów.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.14.
 • Poprawiono problem występujący przy rozliczaniu różnic (np. w rozliczeniu zużycia wody).
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.13.
 • Dodano dodatkowe możliwości analizy rozrachunków w ewidencji księgowej i pozaksięgowej.
 • Dodano możliwość drukowania różnych wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald w zależności od wielkości zaległości.
 • Dodano możliwość automatycznego rozliczania kont rozrachunkowych poprzez zaliczanie zapłat na najstarsze zaległości.
 • Dodano możliwość wydruku zestawienia przeterminowanych należności w przedziałach czasowych (do 1 miesiąca, od 1 do 2 miesięcy, od 2 do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy)
 • Zaktualizowano plik pomocy kontekstowej.
 • Poprawiono, wydruk faktury vat (w pewnych okolicznościach mógł wystąpić problem w podsumowaniu wg stawek vat).
 • Poprawiono problem pojawiający się przy wydruku na drukarkę w komputerach z zainstalowanym systemem Windows 98.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.12.
 • Umożliwiono zmianę okresu, którego dotyczy faktura vat.
 • Umożliwiono wydruk wszystkich faktur vat jednocześnie.
 • Umożliwiono zmianę nadanej roli dla rejestrów dokumentów księgowych.
 • Dodano możliwość wpisania na blankietach opłat innego nazwiska niż właściciel lokalu.
 • Zaktualizowano plik pomocy kontekstowej.
 • Poprawiono problem, przy wprowadzaniu dokumentu księgowego, związany z sumowaniem obrotów dla konta.
 • Poprawiono problem, przy wprowadzaniu dokumentu księgowego, związany z datą wprowadzenia.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.11.
 • Zwiększono ilość miejsca na nazwę nabywcy w dokumencie faktury vat.
 • Zmieniono sposób wydruku planu kont.
 • Dodano wydruk listy lokali wraz z zainstalowanymi w nich miernikami zużycia mediów.
 • Zaktualizowano plik pomocy kontekstowej.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.10.
 • Poprawiono kolejność generowania dokumentów naliczeń.
 • Poprawiono sposób wprowadzania dokumentu księgowego.
 • Poprawiono sposób wprowadzania dokumentu vat.
Opis zmian w wersji 10.0.9.
 • Poprawiono sposób zakładania konta słownikowego w ewidencji pozaksięgowej.
Opis zmian w wersji 10.0.8.
 • Poprawiono sposób automatycznego generowania dokumentów czynszowych (w pewnych okolicznościach nie działał filtr typu lokalu).
Opis zmian w wersji 10.0.7.
 • Dodano możliwość ograniczenia wydruku obrotów i sald kont księgowych do dowolnie wybranego zakresu kont.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie numeru ewidencyjnego właściciela lokalu na drukach książeczek opłat (wpłaty/przelewu).
 • Zaktualizowano system pomocy.
 • Uwaga! Dla tej aktualizacji należy również zaktualizować definicje raportów.
Opis zmian w wersji 10.0.6.
 • Poprawiono zauważone błędy.
 • Poprawiono sposób weryfikacji nazwy użytkownika oraz hasła do programu.
 • Zaktualizowano system pomocy.
 • Uwaga! Po zainstalowaniu tej aktualiacji może być konieczna powtórna rejestracja oprogramowania.
Opis zmian w wersji 10.0.4.
 • Wprowadzono bardziej elastyczny sposób aktualizowania bilansu otwarcia nowego roku.
 • Poprawiono sposób wyświetlania odsetek w ewidencji księgowej i pozaksięgowej.
 • Zaktualizowano system pomocy dodając nowe tematy.
Opis zmian w wersji 10.0.3.
 • Zmieniono sposób wprowadzania dokumentów bilansu otwarcia w ewidencji pozaksięgowej.
 • Zaktualizowano system pomocy dodając nowe tematy.


 
2024-04-23 21:59:15 © 2004 - 2024 Pro Virtus