Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (14.0.22) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 14.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 13.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji ! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 13.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 14 skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przeczytaj opis zmian w wersji 14.0.22

Księgowość SM/WM 14.0.22 - aktualizacja z dnia 2018-05-07

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Koniecznie utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_14_0_22.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_14_0_22.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 14.0.22
 • Poprawiono drobne błędy
Opis zmian w wersji 14.0.21
 • JPK VAT - poprawiono generowanie podsumowania pliku JPK_VAT (3) w przypadku braku vat naliczonego
 • Deklaracja VAT - poprawiono rozmieszczenie pól w deklaracji
 • Płatności masowe - dodano możliwość importowania wpłat z banku Raiffeisen (format pliku: PTK)
 • IKM - dodano możliwość zmiany hasła do aktualizacji danych w IKM
 • IKM - dodano możliwość zresetowania hasła użytkownika w IKM
 • Rozrachunki - wprowadzono drobne modyfikacje na wydruku wezwania do zapłaty
 • Zasoby - wprowadzono drobne modyfikacje na wydruku lista właścicieli / lokali
Opis zmian w wersji 14.0.20
 • Rejestry vat - poprawiono sposób wprowadzania korekty vat naliczonego
Opis zmian w wersji 14.0.19
 • JPK_VAT - dodano nowy format pliku JPK_VAT (3)
Opis zmian w wersji 14.0.18
 • Płatności masowe - dodano możliwość importowania wpłat z banku ING BANK dla wielu rachunków bankowych jednocześnie (format pliku: ING BANK OWI2 zbiorczy)
 • Płatności masowe - dodano możliwość importowania wpłat z banków korzystających z systemu bankowości ASSECO (format pliku: Asseco def3000 V. 2.27.C liniowy)
 • Księgi - poprawiono numerację stron w wydruku potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty
 • Zasoby - zmodyfikowano wydruk listy mierników do odczytu
 • Czynsze i eksploatacja -> Głosowania - dodano dodatkowy wydruk listy obecności na zebraniu
Opis zmian w wersji 14.0.17
 • Księgi -> Obroty i salda - dodano nowe wydruki zapisów na kontach
Opis zmian w wersji 14.0.16
 • Głosowania - wprowadzono nową funkcjonalność obejmującą organizację głosowań
  • Definiowanie uchwał lub ankiet
  • Obsługa dwóch sposobów głosowania: udziałami oraz 1 właściciel = 1 głos
  • Wydruki list do głosowania na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów
  • Wydruki indywidualnych kart do głosowania
  • Wydruki zbiorczych kart do głosowania nad wieloma uchwałami
  • Wydruki podsumowania wyników głosowania
  • Mozliwość głosowania za pośrednictwem Internetowej Kartoteki Mieszkańca (IKM)
   • Możliwość zdefiniowania załącznika do uchwały w formacie "pdf"
   • Automatyczne publikowanie głosowania w IKM
   • Automatyczna wysyłka powiadomień e-mail do właścicieli z informacją o nowych głosowaniach dostępnych w IKM
   • Automatyczna synchronizacja głosów oddanych za pośrednictwem IKM
   • Wydruk zestawienia głosów oddanych za pośrednictwem IKM
 • Rozrachunki konta - dodano wydruk pozycji rozliczonych (historii zarachowań)
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruki wezwania do zapłaty i potwierdzenia salda
 • Zasoby - wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości E-mail do dowolnych grup osób
 • Raporty księgowe - dodano pole NIP w nagłówkach raportów i sprawozdań finansowych
 • Czynsze i eksploatacja -> Definiowanie - rozbudowano możliwości definiowania sposobów zapłaty
 • Dokumenty IKM - wprowadzono możliwość umieszczania w Internetowej Kartotece Mieszkańca dokumentów w formacie "pdf"
Opis zmian w wersji 14.0.15
 • Sprzedaż / magazym - wprowadzono zmiany w definiowaniu rodzajów dokumentów sprzedaży poprzez rozbudowanie dekretacji vat.
 • Ogólne - poprawiono wyświetlanie pól zawierających datę ze względu na błąd w systemie Windows 10 Creators Update
Opis zmian w wersji 14.0.14
 • Płatności masowe - dodano obsługę importu płatności masowych w formacie ING Bank OWI2
 • Dział techniczny / zasoby - dodano wydruk korespondencji seryjnej
Opis zmian w wersji 14.0.13
 • Dokumenty vat - wprowadzono drobne zmiany przy generowaniu pliku JPK_VAT
 • Dokumenty vat - zmodyfikowano sposób wprowadzania pozycji dokumentu vat
Opis zmian w wersji 14.0.12a
 • Zmodyfikowano sposób generowania pliku JPK_VAT
 • Dodano ostrzezenia o podstawowych błędach przy generowaniu pliku JPK
Opis zmian w wersji 14.0.12
 • Czynsze - zmodyfikowano opcje konfiguracji rodzajów dokumentów czynszowych dotyczące parametrów podatku vat
 • Zmodyfikowano sposób generowania pliku JPK_VAT
Opis zmian w wersji 14.0.10
 • Księgi / Dokumenty vat - wprowadzono możliwość emisji pliku JPK_VAT (2)
 • Księgi / Dokumenty vat - zmodyfikowano wprowadzanie dokumentu vat
Opis zmian w wersji 14.0.9
 • Księgi / Dokumenty vat - wprowadzono możliwość sporządzania deklaracji VAT-7 oraz emisji pliku JPK_VAT (1)
Opis zmian w wersji 14.0.8
 • Księgi - poprawiono problem z wydajnością funkcji aktualizacji bilansu otwarcia
Opis zmian w wersji 14.0.7
 • Księgi - rozbudowano klucze podziałowe kosztów GZM
 • Słowniki - rozbudowano wydruk listy osób
Opis zmian w wersji 14.0.6
 • Poprawiono błąd aktualizacji IKM
Opis zmian w wersji 14.0.5
 • Dział członkowski - wprowadzono nową funkcjonalność dla działów członkowskich w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Sprzedaż magazyn - rozbudowano możliwości raportowania: raport sprzedanych towarów i usług, lista towarów i usług (cennik)
 • Sprzedaż magazyn - poprawiono sposób wyboru kontrahenta w dokumencie sprzedaży
 • Słowniki - rozszerzono wydruk listy osób o dodatkowe informacje (telefon, e-mail)
 • Czynsze i eksploatacja - zmodyfikowano wydruki zbiorczych powiadomień o opłatach
 • Budynki - Rozbudowano cechy budynku
 • Budynki - Dodano wydruk listy budynków
 • Składniki - Dodano wydruk listy składników
 • Zasoby - Dodano wydruk listy obecności na zebraniu
Opis zmian w wersji 14.0.3
 • Wprowadzono drobne poprawki
Opis zmian w wersji 14.0.0
Funkcjonalność systemu w wersji 14 została rozszerzona m.in. o następujące elementy:

Komunikacja SMS
 • Wysyłka krótkich wiadomości tekstowych do wszystkich, wybranych lub pojedynczych adresatów
 • Powiadomienia o wysokości salda lub zaległości
 • Inne powiadomienia o dowolnej treści
 • Baza danych często używanych treści
 • Baza danych numerów telefonów do komunikacji SMS uwzględniająca kilka numerów dla każdego właściciela lokalu
Sekretariat i obieg korespondencji
 • Definiowanie dowolnej ilości dzienników korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Możliwość załączania dokumentów w formacie elektronicznym (np. zeskanowanej korespondencji)
 • Możliwość dekretacji korespondencji do konkretnych pracowników wraz z wytycznymi postępowania
 • Łatwe i szybkie wyszukiwanie korespondencji
 • Łatwy i szybki dostęp do treści korespondencji
Rejestry umów
 • Definiowanie dowolnej ilości rejestrów umów
 • Możliwość załączania dokumentów w formacie elektronicznym (np. zeskanowanych)
 • Łatwe i szybkie wyszukiwanie umów
 • Łatwy i szybki dostęp do treści umów
Usługi terminalowe
 • Wprowadzono mechanizm licencjonowania systemu uruchamianego w środowisku terminalowym


 
2024-03-01 13:18:39 © 2004 - 2024 Pro Virtus