Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (17.0.21) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 17.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 16.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 16.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 17 skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przeczytaj opis zmian w wersji 17.0.21

Pobierz Księgowość SM/WM 17.0.21 - aktualizacja z dnia 2023-12-17

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Koniecznie utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_17_0_21.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_17_0_21.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 17.0.21
 • Import wyciągów bankowych - wprowadzono drobne zmiany w sposobie importu wyciągów bankowych
 • Dokumenty czynszowe -> Przesyłki e-mail - wprowadzono drobne zmiany w automatycznej treści
 • Księgi -> Import zbiorczych wyciągów bankowych - poprawiono problem z rozpoznawaniem kontrahenta dla przelewów wychodzących
Opis zmian w wersji 17.0.20
 • Import zbiorczych wyciągów bankowych - rozbudowano i poprawiono format "BNP Paribas szablon eksportu"
Opis zmian w wersji 17.0.19
 • Przesyłki e-mail - powiększono rozmiar pola "treść wiadomości"
 • Głosowania - rozszerzono możliwości filtrowania na wydrukach kart i list do głosowania
 • Rozliczenia - rozbudowano wydruk dokumentu rozliczenia dodając informację o rachunkach bankowych
 • Ogólne - poprawiono zauważone błędy
Opis zmian w wersji 17.0.18
 • Ogólne - poprawiono zauważone błędy
Opis zmian w wersji 17.0.17
 • Głosowania - poprawiono problem z brakiem uprawnień do przesłania właścicielom wiadomości e-mail z możliwością głosowania bez logowania do Internetowej Kartoteki Mieszkańca
 • Księgi dokumenty - poprawiono problem z otwarciem okana rozrachunków z poziomu dokumentu księgowego
 • Notatnik odczytów - poprawiono problem z podwójnym wyświetlaniem okna odczytu
 • Moje -> Przesyłki e-mail - poprawiono problem z usuwaniem adresata
 • Wymagania systemowe - zmieniono minimalne wymagania systemowe (system Windows 8, 8.1, 10, 11 z pakietem Microsoft .Net Framework 4.8)
Opis zmian w wersji 17.0.16
 • Czynsze i eksploatacja -> Głosowania - dodano nową funkcjonalność umożliwiającą pobieranie głosów z Internetowej Kartoteki Mieszkańca do wszystkich ewidencji jednocześnie
 • Ustawienia -> Użytkownicy i uprawnienia - dodano nową rolę wymaganą dla pobierania głosów z Internetowej Kartoteki Mieszkańca do wszystkich ewidencji jednocześnie
 • Czynsze i eksploatacja -> Głosowania - zmodyfikowano wydruk zbiorczych kart do głosowania w ten sposób, że na karcie umieszczane są tylko te głosowania, w których nie oddano jeszcze głosu
 • Kopie danych - zmodyfikowano funkcję przywracania kopii danych tak aby przenosiła odtwarzane bazy danych do nowej lokalizacji jeżeli jest inna niż pierwotna
 • Kopie danych - dodano funkcję wykonującą kopie wszystkich baz danych programu (wszystkie ewidencje i lata).
 • Moje -> Sprawy - poprawiono problem z załączaniem dokumentów
Opis zmian w wersji 17.0.15
 • Głosowania - wprowadzono możliwość przesłania właścicielom wiadomości e-mail z możliwością głosowania bez logowania do IKM
 • Ogólne - usunięto zauważone problemy z podwójnym wykonywaniem niektórych funkcji
Opis zmian w wersji 17.0.14
 • Ogólne - zmodyfikowano sposób generowania podglądu wydruku
 • Moje -> Przesyłki e-mail - poprawiono zauważone błędy
 • Księgi -> Dokumenty vat - wprowadzono drobne zmiany
Opis zmian w wersji 17.0.13
 • Dział techniczny -> Świadectwa energetyczne - poprawiono problem związany z uprawnieniami
Opis zmian w wersji 17.0.12
 • Zasoby - poprawiono błąd w funkcji załączania dokumentów
Opis zmian w wersji 17.0.11
 • Dział techniczny - dodano nową funkcjonalność "Ewidencja świadectw energetycznych"
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozrachunki - dodano możliwość filtrowania z podziałem na odbiorców wydruków i odbiorców e-mail
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozrachunki - dodano możliwość wysyłania wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald pocztą e-mail
 • Księgi -> Dokumenty - poprawiono sortowanie na wydruku dokumentów księgowych z podziałem na zapisy
 • Dział techniczny -> Zgłoszenie usterki - poprawiono występujący błąd
Opis zmian w wersji 17.0.10
 • Ogólne - dodano nowy format importu wyciągów bankowych z banku WBS Chełm
 • Ogólne - dodano możliwość tworzenia definicji formatów plików wyciągów bankowych
 • Ogólne - zmodyfikowano sposób działania funkcji drukującej zawiadomienie dot. tarczy energetycznej
 • Ogólne - zmodyfikowano tematy pomocy
Opis zmian w wersji 17.0.9
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty : Drukuj - zmodyfikowano wzór zawiadomienia o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). Rozbudowano możliwości filtrowania. Dodano mozliwość tworzenia przesyłek e-mail. Poprawiono błąd w sposobie wyliczania kwot.
Opis zmian w wersji 17.0.8
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty : Drukuj - rozbudowano wzór zawiadomienia o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.)
Opis zmian w wersji 17.0.7
 • Sprzedaż / magazyn -> Definiowanie - zmodyfikowano sposób definiowania dokumentów MM+ i MM-
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - dodano nowy format importu odczytów radiowych (Apator Inkasent PC4)
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - wprowadzono drobne zmiany w wydruku obowiązku informacyjnego dotyczącego rozliczeń CO
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty : Drukuj - dodano WZÓR ZAWIADOMIENIA o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.)
Opis zmian w wersji 17.0.6
 • Ogólne - wprowadzono zmiany w wydrku kopery C6
 • Rozrachunki - wprowadzono drobne zmiany w wydrku pozycji nierozliczonych
 • Księgi -> Raporty księgowe - dodano funkcję zaokrąglania kwot
 • Czynsze i eksploatacja -> Zasoby - rozbudowano możliwości filtrowania przy wydrukach (lista lokali, lista właścicieli, lista do odczytu miernikow, korespondencja seryjna)
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - dodano możliwość drukowania duplikatu faktury
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - zmodyfikowano sposób obliczania klucza podziałowego kosztów "Wielkość zużycia wg mierników"
 • Czynsze i eksploatacja -> Notatnik odczytów - wprowadzono drobne zmiany
 • Dział techniczny - zmodyfikowano zgłoszenie usterki
 • Sprzedaż / magazyn - Dokumenty sprzedaży - dodano możliwość seryjnego drukowania faktur dla wybranego typu
 • Sprzedaż / magazyn - Dokumenty sprzedaży - dodano możliwość drukowania duplikatów dokumentów
 • Moje -> Przesyłki e-mail - dodano możliwość wydruku przesyłki e-mail
Opis zmian w wersji 17.0.5
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - rozbudowano funkcjonalność automatycznej korekty (+/-)
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - poprawiono wyliczanie wartości kluczy podziałowych w rozliczeniu składników za niepełny okres (podział kosztów)
 • Czynsze i eksploatacja -> Definiowanie -> Słowniki - dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy danych REGON
 • Księgi -> Definiowanie -> Słowniki - dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy danych REGON
 • Czynsze i eksploatacja -> Definiowanie -> Treści pism - dodano funkcjonalność umożliwiającą utworzenie pisma w wybranych ewidencjach
 • Księgi -> Definiowanie -> Rodzaje odsetek - dodano możliwość automatycznego aktualizowania stóp w wybranych ewidencjach
 • Księgi -> Rozrachunki - dodano możliwość filtrowania z podziałem na odbiorców wydruków i odbiorców e-mail
 • Księgi -> Dokumenty - na liście dokumentów dodano kolumnę "Termin płatności"
 • Księgi -> Dokumenty vat / deklaracja vat / JPK - poprawiono problem z wprowadzaniem korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4
Opis zmian w wersji 17.0.4
 • Księgi -> Dokumenty księgowe - wprowadzono dodatkowe potwierdzenie dla operacji księgowania dokumentów
 • Rozliczenia - Wprowadzono drobne zmiany dotyczące wyliczania zużycia w poprzednim okresie oraz opisu na wydruku obowiązku informacyjnego
 • Zasoby -> Korespondencja seryjna - zmodyfikowano wydruk korespondencji seryjnej
 • Podgląd wydruku - zmodyfikowano sposób wyświetlania podglądu wydruku
Opis zmian w wersji 17.0.3
 • Rozliczenia - na wydruku obowiązku informacyjnego powiększono pole "Informacje na temat procedur ..."
 • Rozliczenia -> Narzędzia -> Aktualizuj zaliczki ... - poprawiono działanie funkcji dla rozliczeń, w których składniki rozliczane są za różne okresy
 • Zasoby -> Narzędzia -> Zmiana parametrów naliczeń - poprawiono działanie funkcji przypisującej ilość taką jak zużycie w wybranym okresie
 • Powiadomienia (wydruk/wysyłka) - poprawiono zauważone błędy w wydrukach
Opis zmian w wersji 17.0.2
 • Sprzedaż / magazyn - zmodyfikowano sposób tworzenia dokumentu BO+
Opis zmian w wersji 17.0.1
 • Ta aktualizacja jest wysoce zalecana
 • Rozliczenia - poprawiono błąd przy generowaniu powiadomień e-mail.
Opis zmian w wersji 17.0.0
 • Rozliczenia - wprowadzono możliwość rozliczania dostawy ciepła wraz z nowymi wymogami dotyczącymi obowiązku informacyjnego
 • Zmiana parametrów naliczeń - wprowadzono możliwość automatycznej zmiany ceny składnika z użyciem wskaźnika
 • Wymagania systemowe - zmieniono minimalne wymagania systemowe (system Windows 8, 8.1, 10, 11 z pakietem Microsoft .Net Framework 4.7.2)


 
2024-06-12 17:32:17 © 2004 - 2024 Pro Virtus