Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (15.0.25) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 15.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 14.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji ! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 14.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 15 skontaktuj się ze sprzedawcą.
Jeżeli aktualnie posiadasz wersję 15 programu ale starszą niż 15.0.7, to przed aktualizacją zwróć się do sprzedawcy programu o nowy plik rejestracyjny. Otrzymasz go bezpatnie.

Przeczytaj opis zmian w wersji 15.0.25

Księgowość SM/WM 15.0.25 - aktualizacja z dnia 2020-07-28

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Koniecznie utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_15_0_25.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_15_0_25.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 15.0.0
Aktualizacja wprowadza możliwość generowania plików JPK "na żądanie".
 • JPK_KR - Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych. Struktura zawiera zestawienie obrotów i sald, dziennik, zapisy kont.
 • JPK_FA - Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT. Struktura zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.
 • JPK_MAG - Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego. Struktura JPK_MAG odzwierciedla ruchy w magazynie rzeczowych aktywów obrotowych (zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia). Opisuje ona wymagane i opcjonalne elementy czterech typów dokumentów (PZ, WZ, RW i MM).
 • JPK_WB - Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego. Zawiera wszystkie operacje na rachunku bankowym. Większość banków umożliwia swoim klientom generowanie plików JPK_WB. System Pro Virtus generuje poprawny plik pod warunkiem księgowania operacji bankowych na kontach osób wpłacających lub odbiorców środków.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat JPK pochodzące z dokumentów Ministerstwa Finansów.
 • Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.
 • Żądane pliki można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 lub na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD oraz innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.
 • Ważne. Jeśli w nieuzasadniony sposób odmawiasz udostępnienia struktur JPK, możesz zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.
Więcej informacji dotyczących JPK znajdziesz się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk
Opis zmian w wersji 15.0.1
 • Księgi - dodano obsługę importu pliku pałtności masowych banku Pekao S.A. (PekaoCollect)
 • Plan kont - zmodyfikowano sposób definiowania konta księgowego.
 • Zasoby - dodano mozliwość wskazania odbiorcy faktury innego niż płatnik lokalu.
 • Zasoby - dodano mozliwość drukowania kopert z okna zasobów.
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty czynszowe - dodano mozliwość wskazania odbiorcy faktury innego niż nabywca.
 • Dział techniczny - wprowadzono dodatkowe możliwości filtrowania dla wydruku remontów.
 • Ustawienia -> Użytkownicy i uprawnienia - dodano możliwość skopiowania uprawnień użytkownika na inne ewidencje.
 • Parametry połączenia - zmodyfikowano sposób przechowywania parametrów połączenia do bazy danych. Aktualizacja może spowodować konieczność ponownego ich wprowadzenia.
Opis zmian w wersji 15.0.2
 • Głosowania - powiadomienie E-mail - wprowadzono zmianę polegającą na tym, że powiadomienia o głosowaniu wysyłane są wyłącznie do osób, które jeszcze nie oddały głosu.
 • Rozliczenia - poprawiono wydruk powiadomienia o rozliczeniu w wersji bez vat
 • Dokument księgowy - poprawiono problem przy wprowadzaniu dekretów w dokumencie księgowym
Opis zmian w wersji 15.0.3
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozrachunki - wprowadzono drobną modyfikację wyduku potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty
Opis zmian w wersji 15.0.4
 • Księgi -> Dokumenty vat - wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12)
Opis zmian w wersji 15.0.6
 • Sprzedaż magazyn - Poprawiono sposób wystawiania faktury dla której vat liczony jest od wartości brutto
 • Zasoby -> Wprowadzono drobne zmiany w wydruku korespondencji seryjnej
Opis zmian w wersji 15.0.7
 • Zasoby -> Narzędzia - Dodano funkcję automatycznie przypisującą płatników lokali do listy osób związanych z lokalem
 • Dział członkowski -> Lista / Lista obecności - Wprowadzono zmiany w sortowaniu dla wydruków dotyczących budynku
 • Księgi -> Rozrachunki - Dodano funkcję wysyłania pocztą e-mail wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald
Opis zmian w wersji 15.0.8
 • Moduł Sprawozdania KRS - poprawiono błąd w wprowadzeniu do sprawozdania w sekcji wskazującej na zagrożenie kontynuowania działalności
 • Moduł Sprawozdania KRS - zmodyfikowano bilans oraz rachunek zysków i strat dodając pozycje opcjonalne
Opis zmian w wersji 15.0.9
 • Moduł Sprawozdania KRS - rozbudowano weryfikację wynikowego pliku XML
 • Moduł Sprawozdania KRS - wprowadzono (do wyboru) trzy warianty rachunku zysków i strat w układzie porównawczym dla spółdzielni/jednostki innej
 • Moduł Sprawozdania KRS - wprowadzono dwa warianty formularza "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania ..."
Opis zmian w wersji 15.0.10
 • Kasa - na dokumencie KP/KW dodano możliwość umieszczenia dodatkowych informacji, np. dotyczących lokalu
 • Moduł Sprawozdania KRS - wprowadzono kosmetyczne zmiany interfejsu przy wprowadzaniu danych tabelarycznych
 • Moduł Sprawozdania KRS - poprawiono wydruk sprawozdania
Opis zmian w wersji 15.0.11
 • Moduł Sprawozdania KRS - wprowadzono ważne zmiany w strukturze pliku XML. Aktualizacja jest niezbędna dla wygenerowania prawidłowego pliku XML
 • Opis zmian w wersji 15.0.12
  • Moduł Sprawozdania KRS - wprowadzono poprawki w dodatkowej informacji dotyczącej podatku dochodowego.
  Opis zmian w wersji 15.0.13
  • Sekretariat - zmodyfikowano system uprawnień użytkowników oraz wprowadzono drobne zmiany funkcjonalne
  • Vat - deklaracja VAT-7(19), VAT-7K(13)
  • Ogólne - wprowadzono inne drobne zmiany
  Opis zmian w wersji 15.0.14
  • Sekretariat - zmodyfikowano system uprawnień użytkowników.
  • Sekretariat -> Moje sprawy - dodano możliwość przeglądania historii.
  • Dział członkowski - zmodyfikowano parametry filtrowania
  • Czynsze i eksploatacja - dodano możliwość dekretowania składnika opłat na poziomie lokalu
  • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - dodano możliwość eksportowania dokumentów w celu automatycznego rozksięgowania w innych ewidencjach lub systemach księgowych
  • Księgi - dodano możliwość importowania dokumentów księgowych do wielu ewidencji/wspólnot jednocześnie (np. faktur za zarządzanie, energię, wodę, itp.)
  Opis zmian w wersji 15.0.15
  • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - rozbudowano możliwości filtrowania lokali
  • Zasoby - dodano możliwość wskazania konta WN, innego niż domyślne, na poziomie płatnika lokalu
  • Czynsze -> Definiowanie - zmodyfikowano sposób definiowania rodzajów rozliczeń
  • Czynsze -> Rozliczenia - rozbudowano funkcjonalność modułu rozliczeń
  • Księgi -> Import dokumentów księgowych - wprowadzono poprawki drobnych błędów
  Opis zmian w wersji 15.0.16
  • Księgi - wprowadzono możliwość nadawania cech zapisom księgowym oraz sporządzania dla nich zestawień obrotów i sald
  Opis zmian w wersji 15.0.17
  • Rozliczenia - wprowadzono dodatkowy format eksportu i importu stanów mierników (Pro Virtus format 2)
  • Rozliczenia - wprowadzono dodatkowy sposób wprowadzania stanów mierników (w formie tabelarycznej)
  • Rozliczenia - rozbudowano możliwości rozliczania dodatkowych składników
  • Dokumenty czynszowe - wprowadzono zmiany w fakturze vat dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
  • Dokumenty sprzedaży - wprowadzono zmiany w fakturze vat dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
  • Vat - deklaracja VAT-7(20), VAT-7K(14)
  • Vat - dodano możliwość eksportu deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14) w formacie XML umożliwiającym import w aktywnych formularzach PDF MF
  • Import dokumentów księgowych do wielu ewidencji jednocześnie - wprowadzono drobne zmiany oraz dodatkowy wydruk nadanych numerów księgowych
  • Poprawiono zauważone błędy
  Opis zmian w wersji 15.0.18
  • Rozliczenia - wprowadzono nową funkcjonalność "Notatnik odczytów", za pomocą której można na bieżąco notować stany mierników w celu późniejszego ich wykorzystania w rozliczeniu (np. przy wymianie wodomierza lub zmianie właściciela lokalu)
  • Rozliczenia - dodano nowe formaty importu radiowych odczytów wodomierzy
  • Dokumenty czynszowe - wprowadzono dodatkowy, wygodny sposób korygowania naliczeń, np. po zmianie właściciela lokalu
  • Dokumenty czynszowe - wprowadzono drobne zmiany przy "ręcznym" wystawianiu dokumentu czynszowego
  • Sprzedaż / magazyn - zmodyfikowano sposób dekretacji dla magazynu i dokumentów magazynowych
  • Czynsze -> Definiowanie -> Rodzaje dokumentów czynszowych - dodano możliwość umieszczenia "dopisku" na dokumentach typu rachunek, np. podstawy zwolnienia
  • Dokumenty czynszowe - zmodyfikowano wydruk rachunku
  • Poprawiono zauważone błędy
  Opis zmian w wersji 15.0.19
  • Zasoby - wprowadzono drobne zmiany poprawiające komfort pracy
  • Rozliczenia - poprawiono problem z usuwaniem dokumentów rozliczeń
  Opis zmian w wersji 15.0.20
  • Sprawozdania KRS - zaktualizowano struktury sprawozdań finansowych
  Opis zmian w wersji 15.0.21
  • Obroty i salda cech zapisów - poprawiono zauważone błędy
  • Kartoteka zapisów dla cech - w oknie obrotów i sald cech zapisów umożliwiono przeglądanie i wydruk kartoteki dla wybranej cechy
  • Ksiegi -> Kartoteka konta - dodano nowy wydruk kartotek dla kont analitycznych
  Opis zmian w wersji 15.0.22
  • Kasa / Bank - Wprowadzono nowy moduł "Polecenia zapłaty do banku". Funkcjonalność pozwala automatycznie przygotować polecenia przelewów i przesłać je do banku w celu realizacji.
  • Księgi -> Obroty i salda - umożliwiono wybór sposobu prezentacji kolumn bilansu otwarcia (obrotami lub saldami)
  • Zaktualizowano system pomocy kontekstowej. Dodano nowe tematy oraz rozdziały "Na skróty" zawierające instrukcje wykonywania czynności "krok po kroku".
  Opis zmian w wersji 15.0.23
  • Dział techniczny - Wprowadzono możliwość przeglądania listy zgłoszeń usterek pochodzących ze wszystkich ewidencji jednocześnie.
  • Zaktualizowano system pomocy kontekstowej.
  Opis zmian w wersji 15.0.24
  • Kasa / Bank - dodano możliwość przygotowania poleceń zapłaty do banku z płatnością podzieloną
  • Sprawozdania KRS - wprowadzono drobne zmiany w oknie wprowadzenia do sprawozdania
  • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - poprawiono sposób księgowania faktur korygujących
  Opis zmian w wersji 15.0.25
  • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono drobne zmiany przy wydruku i wysyłaniu zbiorczych powiadomień
  • Ogólne - poprawiono zauważone błędy


   
  2024-03-01 13:15:57 © 2004 - 2024 Pro Virtus