Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. (0-81) 44-20-178
fax. (0-81) 44-20-177
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Ewidencja zasobów
  • ewidencja zasobów mieszkaniowych z podziałem na osiedla, nieruchomości oraz budynki,
  • ewidencja lokali
  • możliwość definiowania dowolnych składników opłat oraz grupowania ich w zestawy
  • elastyczny system przypisywania i zmiany składników opłat oraz zestawów składników
  • ewidencja właścicieli i płatników, z uwzględnieniem okresów posiadania lokali
  • ewidencja mierników zużycia mediów w lokalach (dowolne media)
  • automatyczne generowanie dokumentów naliczeń opłat w dowolnych terminach
  • automatyczne generowanie faktur vat dla wybranych lokali
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2022-08-07 21:26:10 © 2004 - 2022 Pro Virtus