Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Ewidencja księgowa
 • plan kont o głębokości analityki wynoszącej 10 poziomów
 • do 100 tys. kont analitycznych dla każdego konta
 • definiowanie dowolnej ilości dzienników częściowych (rejestrów dokumentów)
 • definiowanie słowników
 • definiowanie kont słownikowych z automatyczną analityką dla właścicieli lokali, kontrahentów, pracowników, urzędów, itp.
 • łatwe tworzenie wzorców księgowań i automatyczne rozksięgowywanie kwot
 • automatyczne tworzenie struktury kont zgodnych ze strukturą zasobów: Osiedla - Budynki lub Nieruchomości - Budynki
 • powiązanie kont kosztów z zasobami i automatyczne księgowanie kosztów z podziałem na osiedla, nieruchomości, budynki, rodzaje lokali. Klucze podziałowe automatycznego księgowania kosztów:
  • wartość sprzedaży
  • powierzchnia lokali
  • powierzchnia dodatkowa lokali
  • ilość osób
  • udział w nieruchomości
  • ilość lokali
 • możliwość wprowadzenia BO zarówno dokumentami jak i saldami
 • wydruki: dokumentów, dzienników, kartotek kont, zestawień obrotów i sald, rejestrów, itp.
 • definiowanie dowolnych raportów, analiz, zestwień i sprawozdań
 • automatyczne sporządzanie sprawozdań finansowych
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2024-07-23 03:54:48 © 2004 - 2024 Pro Virtus