Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. (0-81) 44-20-178
fax. (0-81) 44-20-177
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Ewidencja towarów i materiałów w magazynach
 • wielomagazynowość - definiowanie dowolnej ilości magazynów zarówno lokalnych jak i odległych
 • automatyczne ewidencjonowanie kosztu własnego sprzedaży
 • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, WZ – Rozchód Zewnętrzny)
 • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe).
 • zamówienia
 • rozbudowana karta towaru / materiału
 • automatyczne generowanie faktur na podstawie dokumentów magazynowych
 • pełna informacja o stanach towarów na magazynie
 • analiza przebiegu zdarzeń związanych z towarem oraz kontrahentem
 • kontrola stanów minimalnych
 • automatyczne księgowanie w ewidencji księgowej
 • możliwość opisywania dokumentów dostaw i wydania
 • analizy i wydruki
 • przesyłanie dokumentów pocztą e-mail


 
2022-08-07 22:07:08 © 2004 - 2022 Pro Virtus