Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Czynsze
  • definiowanie dowolnych rodzajów dokumentów czynszowych (naliczenie, faktura vat, itp)
  • elastyczne wyszukiwanie dokumentów wg wielu kryteriów
  • możliwość "ręcznego" wystawiania dokumentów czynszowych (naliczeń, faktur vat, itp)
  • automatyczne księgowanie dokumentów czynszowych w ewidencji księgowej lub pozaksięgowej oraz ewidencji vat
  • automatyczne generowanie zbiorczego polecenia księgowania dla ewidencji księgowej
  • wydruk zestawienia naliczonych opłat z podziałem na składniki dla wybranego zakresu lokali
  • wydruk powiadomień dla właścicieli lokali z możliwością definiowania treści
  • wydruk miesięcznego zestawienia vat dla ewidencji księgowej
  • indywidualne i zbiorcze wydruki dokumentów naliczeń i faktur vat
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2024-07-23 05:12:04 © 2004 - 2024 Pro Virtus