Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (12.0.62) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 12.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 11.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji ! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 11.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 12 skontaktuj się ze sprzedawcą.
Uwaga. Jeżeli aktualnie posiadasz wersję programu starszą niż 12.0.54, to przed aktualizacją zwróć się do sprzedawcy programu o nowy plik rejestracyjny.

Przeczytaj opis zmian w wersji 12.0.62

Księgowość SM/WM 12.0.62 - aktualizacja z dnia 2013-08-05

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows "Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy" odinstaluj poprzednią wersję programu (Księgowość SM/WM ).
 3. Korzystając z opcji systemu Windows "Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy" odinstaluj pakiet "Pro Virtus Serwer Raportów" (jeżeli jest zainstalowany).
 4. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM2008upgr12_0_62.msi".
 5. Uruchom plik "KsiegiSMWM2008upgr12_0_62.msi".
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 12.0.62
 • Czynsze i eksploatacja - dodano możliwość umieszczenia kwoty bieżącego naliczenia na blankietach wpłaty / przelewu
Opis zmian w wersji 12.0.61
 • Rozliczenia - zmieniono formaty importu radiowych odczytów z mierników (Apator)
 • Płatności masowe - zmieniono format importu wyciągów bankowych z banku PBS
Opis zmian w wersji 12.0.60
 • Zmodyfikowano jeden z formatów importu odczytów mierników
Opis zmian w wersji 12.0.59
 • Poprawiono problem, który pojawił się w aktualizacji 12.0.58. Jeżeli nie instalowałeś aktualizacji 12.0.58 nie musisz pobierać tej aktualizacji. Jeżeli instalowałeś aktualizację 12.0.58 to pobranie tej aktualizacji jest wysoce zalecane.
Opis zmian w wersji 12.0.58
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów bankowych dla banku BGŻ
Opis zmian w wersji 12.0.56
 • Czynsze i eksploatacja - zmodyfikowano wydruk dokumentu faktury
 • Rejestr vat - poprawiono kolumnę "Nr dokumentu księgowego"
 • Dział techniczny - zmodyfikowano wydruk remontów
Opis zmian w wersji 12.0.55
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruki potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty z kartoteką konta
 • Dział techniczny - dodano możliwość wprowadzenia planowanej kwoty remontu oraz zmodyfikowano wydruk dodając analizę wykonania
 • Księgi / Rejestr vat - zmodyfikowano wydruk rejestru vat
 • Księgi / Raporty księgowe - umożliwiono budowanie nowego raportu składającego się z kilku innych już istniejących raportów
 • Księgi - dodano funkcję wyszukiwania "zagubionych" kwot/dokumentów obejmującą wszystkie ewidencje
 • Ogólne - poprawiono problem przy szybkim wyszukiwaniu ewidencji w oknie "Wybór ewidencji"
Opis zmian w wersji 12.0.54
 • Ogólne - zmodyfikowano sposób zmiany ewidencji
 • Ogólne - wprowadzono nowy format pliku rejestracyjnego
 • Czynsze i eksploatacja / Zasoby - zmodyfikowano wydruki uwzględniając trzecią powierzchnie lokalu
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono możliwość automatycznego naliczania opłat z wykorzystaniem trzech powierzchni lokalu
 • Czynsze i eksploatacja - dodano nowe zbiorcze wydruki powiadomień o wysokości opłat uwzględniające dokumenty rozliczeń wraz z informacją o odczytach mierników
 • Czynsze i eksploatacja / Rozrachunki - dodano funkcję drukowania dla banków poleceń zapłaty
 • Czynsze i eksploatacja - poprawiono błąd występujący przy usuwaniu faktur korygujących
 • Rozliczenia - dodano nowe klucze podziału kosztów uwzględniające 3 powierzchnie lokalu
 • Rozliczenia - dodano funkcję aktualizującą bieżącą ilość zaliczek na media na podstawie rozliczenia
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów banku BGŻ
Opis zmian w wersji 12.0.53
 • Czynsze i eksploatacja / Rozrachunki - dodano możliwość drukowania zbiorczych wezwań do zapłaty obejmujących kilka tytułów jednocześnie
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano wydruki zbiorczych powiadomień dla właścicieli
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano automatyczne naliczanie opłat o możliwość generowania kilku różnych dokumentów naliczenia dla jednego lokalu
 • Zasoby - rozbudowano kartę lokalu dodając dodatkową (trzecią) powierzchnię.
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano specjalne role jednostek miar dostosowując je do trzech powierzchni lokalu
Opis zmian w wersji 12.0.51
 • Wprowadzono drobne, kosmetyczne zmiany
Opis zmian w wersji 12.0.50b
 • Rozliczenia - poprawiono błąd związany z niepoprawnym sposobem wyświetlania terminu płatności na powiadomieniach dla właścicieli
Opis zmian w wersji 12.0.50a
 • Księgi - zmodyfikowano sposób przeglądania i wprowadzania bilansu otwarcia oraz wydruki
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruki wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald
 • Czynsze i eksploatacja - zmodyfikowano wydruki powiadomień o wysokości opłat
 • Rozliczenia - zmodyfikowano wydruki powiadomień o rozliczeniach
 • Rozliczenia - zmodyfikowano zbiorcze wydruki powiadomień o rozliczeniach
Opis zmian w wersji 12.0.50
 • Czynsze i eksploatacja - poprawiono problem z księgowaniem faktur korygujących
 • Płatności masowe - udoskonalono automatyczne rozpoznawanie prowizji dla formatu "BS Sztum - plik zbiorczy"
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów bankowych dla banku PEKAO S.A.
 • Rozliczenia - dodano nowy format pliku importu odczytów mierników (Techem Warszawa)
 • Rozliczenia - dodano nowy format pliku importu odczytów mierników (Apator Telemetria)
 • Rozliczenia - dodano nowy format pliku importu odczytów mierników (Metrona)
 • Rozliczenia - dodano nowy format pliku importu odczytów mierników (Ista)
 • Księgi - dodano funkcję automatycznego przeksięgowywania sald między kontami posiadającymi identyczne analityki
 • Księgi - rozbudowano możliwości automatycznego przeksięgowywania kont zespołów 4, 5, 7
 • Kasa - rozbudowano podsumowania na zbiorczym wydruku dokumentów kasowych
Opis zmian w wersji 12.0.49
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów banku PBS (Podkarpacki Bank Spółdzielczy)
 • Rozliczenia - dodano mozliwość dołączania treści do powiadomień o dokonanych rozliczeniach
 • Dział techniczny - rozbudowano wydruk Zgłoszenia / Zlecenia
 • Słowniki - wprowadzono możliwość adresowania kopert (C5, C6, DL)
 • Ogólne - wprowadzono możliwość szybkiego wyszukiwania osób
 • Ogólne - wprowadzono możliwość zmiany roku księgowego bez potrzeby ponownego podawania nazwy użytkownika i hasła
Opis zmian w wersji 12.0.48
 • Księgi - wprowadzono bardziej elastyczny sposób automatycznego przeksięgowywania sald
 • Kasa - wprowadzono możliwość wydruku operacji kasowych ze wszystkich ewidencji jednocześnie
Opis zmian w wersji 12.0.47
 • Dział techniczny / Czynsze / Zasoby - wprowadzono System Dokumentów Zewnętrznych dający możliwośc załączania i gromadzenia w systemie dokumentów powstałych poza systemem, np. dokumentów graficznych
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono możliwośc "ręcznego" emitowania faktur korygujących
 • Zasoby - rozbudowano możliwości automatycznego przypisywania składników
 • Ogólne - wprowadzono nowy format pliku licencyjnego (po tej aktualizacji program wymaga ponownej rejestracji)
Opis zmian w wersji 12.0.45e
 • Rozrachunki - poprawiono wydruk wezwań do zapłaty z kartoteką konta
 • Płatności masowe - rozszerzono możliwości automatycznego dekretowania wyciągów bankowych
 • Rozliczenia - umożliwiono importowanie odczytów mierników z innych systemów
 • Rozliczenia - poprawiono wydruk zbiorczych powiadomień o rozliczeniach
 • Słowniki/Kontrahenci - wprowadzono możliwość tworzenia i aktualizacji danych kontrahentów we wszystkich ewidencjach jednocześnie
Opis zmian w wersji 12.0.44
 • Księgi - Rozbudowano wydruk "Obroty i salda"
 • Księgi - Umożliwiono dostęp do kartoteki konta bezpośrednio z planu kont
 • Płatności masowe - poprawiono import wyciągów bankowych z banku BS
Opis zmian w wersji 12.0.43
 • Aktualizacja poprawia pracę oprogramowania w warstwie sieciowej przy pracy na wielu stanowiskach jednocześnie
Opis zmian w wersji 12.0.42
 • Księgi - wprowadzono możliwość klonowania dokumentów księgowych
 • Księgi - usprawniono wyszukiwanie kont w trakcie wprowadzania dokumentu księgowego
 • Księgi - dodano nowy wydruk dokumentu księgowego (w ujęciu syntetycznym)
 • Księgi - usprawniono korzystanie z wzorców księgowych
 • Rozliczenia - zmodyfikowano wydruk listy do odczytu mierników
 • IKM - zmieniono sposób automatycznego generowania kodów i haseł dostępu do IKM.
 • Ogólne - wydłużono dopuszczalny czas wykonania kopii danych
Opis zmian w wersji 12.0.41
 • Księgi - wprowadzono droble zmiany przy wprowadzaniu i wydruku bilansu otwarcia
Opis zmian w wersji 12.0.40a
 • Płatności masowe - poprawiono problem występujący przy importowaniu wyciągów bankowych
 • Płatności masowe - zmodyfikowano import wyciągów w formacie banku NORDEA
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów banku BS Sztum
 • Płatności masowe - dodano nowy format importu wyciągów banku BPH
 • Księgi - wprowadzono drobne zmiany przy wprowadzaniu bilansu otwarcia
Opis zmian w wersji 12.0.39
 • Zasoby - rozbudowano kartę lokalu (dodano pola "Cecha" oraz "Opis").
 • Zasoby - zmodyfikowano wydruki umożliwiając wykorzystanie cechy lokalu do filtrowania
 • Zasoby - zmodyfikowano funkcję automatycznej zmiany parametrów naliczeń umożliwiając wykorzystanie cechy lokalu do filtrowania
 • Rozliczenia - poprawiono wydruki zestawień oraz powiadomień
 • Księgi - zmodyfikowano wydruk obrotów i sald (wyróżniono konta syntetyczne oraz uzupełniono podsumowania)
 • Rozrachunki - zmodyfikowano sposób obliczania odsetek
 • Użytkownicy i uprawnienia - dodano możliwość zbiorczego zarządzania użytkownikami w wielu ewidencjach
Opis zmian w wersji 12.0.38
 • Płatności masowe - umożliwiono import nowego formatu wyciągów z Banku Pocztowego. W nowym formacie bank umożliwił importowanie wszystkich operacji na rachunkach bankowych (wpłaty, wypłaty, prowizje).
 • Płatności masowe - umożliwiono import dodatkowego formatu wyciągów z Banku Millenium S.A.
 • Dział techniczny - w oknie przeglądania zasobów dodano sumowaną kolumnę "Udział w nieruchomości"
 • Ogólne - w oknie "Wybór ewidencji" dodano kolumnę NIP
 • Ogólne - w oknie konfiguracji ewidencji dodano kolumnę "Ulica"
Opis zmian w wersji 12.0.37
 • Dział techniczny - rozbudowano wydruk listy mierników przeznaczonych do legalizacji (dodano podsumowania wg typów mierników)
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruk potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty (powiększono obszar tekstu)
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruk potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty łączony z kartoteką konta (zmniejszono interlinię w wierszach kartoteki konta)
 • Rozrachunki - poprawiono sposób obliczania odsetek na wyznaczony dzień
 • Ewidencja pozaksięgowa - poprawiono wydruk sprawozdania finansowego
Opis zmian w wersji 12.0.36
 • Księgi - zmodyfikowano wydruk dokumentu księgowego
 • Rozrachunki - zmodyfikowano wydruki wezwania do zapłaty i potwierdzenia salda
 • Płatności masowe - umożliwiono importowanie i automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z plików w formacie BPH - TransCollect
 • Rozliczenia - poprawiono problem z wydrukiem średniego zużycia za wybrany okres
Opis zmian w wersji 12.0.35
 • Rozliczenia - rozbudowano wydruk zestawienia odczytów
 • Płatności masowe - zmodyfikowano import wyciągów bankowych z Banku Pocztowego.
 • Płatności masowe - umożliwiono importowanie i automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z plików w formacie VideoTEL
 • Dział techniczny - poprawiono problem z wydrukiem listy mierników dla których wymagana jest legalizacja
Opis zmian w wersji 12.0.34
 • Ogólne - przebudowano oraz poprawiono ergonomię głównego menu programu
 • Płatności masowe - dodano możliwość importowania wyciągów z banku Nordea
 • Rejestry vat - rozbudowano możliwości wydruków
 • Rozliczenia - rozbudowano wydruk zestawienia odczytów
 • Rozrachunki - rozbudowano możliwości analizy zobowiązań i należności
 • Dział techniczny - dodano możliwość wydruku listy mierników dla których wymagana jest legalizacja
Opis zmian w wersji 12.0.33
 • Płatności masowe - dodano możliwość importowania wyciągów z banku ING Bank Śląski S.A.
 • Dział techniczny - poprawiono wydruk listy usterek.
Opis zmian w wersji 12.0.32
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano zbiorcze wydruki powiadomień o wysokości opłat
 • Rozliczenia - zmodyfikowano wydruki powiadomień o rozliczeniu (wody, co, itp)
Opis zmian w wersji 12.0.31
 • Księgi - zmieniono wydruk planu kont
 • Vat - poprawiono automatyczne wprowadzanie dokumentów do rejestru vat
 • Płatności masowe - umożliwiono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z banku Nordea
 • Rozrachunki - dodano wydruk rozrachunków z informacją o krotności zadłużenia w stosunku do miesięcznych obciążeń
 • Techonologie - wprowadzono możliwość pracy w systemach 64 bitowych (Windows)
Opis zmian w wersji 12.0.30
 • Ewidencja pozaksięgowa - poprawiono sposób księgowania dokumentów czynszowych
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano zbiorczy wydruk dokumentów opłat dla właściciela
Opis zmian w wersji 12.0.29
 • Rozliczenia - umożliwiono użytkownikowi wybór sposobu wyliczania zaliczek
 • Rozrachunki - zmieniono sposób automatycznego rozliczania rozrachunków
Opis zmian w wersji 12.0.28
 • Płatności masowe - dodano możliwość automatycznego księgowania wpłat właścicieli z elektronicznych wyciągów Banku Pocztowego S.A.
 • Rozliczenia - zmieniono sposób wyliczania średniej ilości osób
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano możliwości wydruku zbiorczego zestawienia opłat dla właściciela
 • Zasoby - zmodyfikowano wydruk "listy do głosowania"
Opis zmian w wersji 12.0.27
 • Ewidencja pozaksięgowa - Dodano możliwość samodzielnego definiowania sprawozdania finansowego
 • Ewidencja pozaksięgowa - Dodano możliwość kopiowania sprawozdania finansowego z innych ewidencji
 • Rozliczenia - Poprawiono sposób wyliczania kwot przy wydruku dodatkowych raportów rozliczeń
Opis zmian w wersji 12.0.26
 • Dodano funkcję tworzenia kopii wszystkich ewidencji jednocześnie
 • Dział techniczny - Poprawiono wydruk zlecenia naprawy
 • Księgi - poprawiono sposób automatycznego księgowania faktur vat
 • 12.0.26a - Poprawiono funkcję tworzenia kopii wszystkich ewidencji jednocześnie
Opis zmian w wersji 12.0.24 i 12.0.25
 • Wybór ewidencji / Logowanie - wprowadzono nowy, szybki i wygodny, sposób wyboru i zmiany ewidencji (wspólnoty)
 • Zasoby - rozbudowano wydruk listy lokali
 • Czynsze i eksploatacja - rozbudowano wydruk "Składniki indywidualnie"
 • Rozliczenia - dodano dodatkowy wydruk zestawienia odczytów
 • Rozliczenia - rozbudowano wydruki zbiorczych powiadomień dla właścicieli
 • Księgi - dodano nowy klucz podziałowy automatycznego rozksięgowania kosztów na budynki / nieruchomości (ilość roboczogodzin przepracowanych przez konserwatorów)
 • Księgi/Kasa - dodano możliwość drukowania tradycyjnych blankietów przelewów
 • Dział techniczny - dodano możliwość wydruku zgłoszenia usterki w formie zlecenia
 • Ewidencja pozaksięgowa - dodano możliwość samodzielnego projektowania sprawozdania finansowego
 • Słowniki - dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji dla właściciela / lokatora / kontrahenta
Opis zmian w wersji 12.0.23
 • Plan kont - dodano nowe schematy automatycznego tworzenia struktury konta na podstawie zasobów
 • Plan kont - dodano możliwość kopiowania planu kont z innych ewidencji
 • Rozliczenia - dodano możliwość kopiowania definicji dodatkowych raportów z innych ewidencji
Opis zmian w wersji 12.0.22a
 • Księgi - dodano obsługę rachunków wirtualnych dla dwóch nowych banków (Deutsche Bank Polska, Alior Bank)
 • Rozliczenia - rozbudowano powiadomienia dla właścicieli umożliwiając umieszczanie dodatkowych informacji (raportów)
Opis zmian w wersji 12.0.21
 • Księgi - dodano możliwość przeglądania kartoteki konta z poziomu okna "Obroty i salda kont"
 • Księgi - zmodyfikowano okno i wydruki obrotów i sald (dla kont rozrachunkowych prezentowane są salda dwustronne)
Opis zmian w wersji 12.0.20
 • Rozrachunki - dodano możliwość wydruku potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty wraz z kartoteką konta
 • Czynsze i eksploatacja - rozszerzono ilość informacji prezentowanych w raporcie "Lista składników (indywidualnie)"
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono dodatkowy wydruk powiadomienia dla właścicieli o wysokości opłat
 • Czynsze i eksploatacja - zmodyfikowano sposób automatycznego księgowania wybranych dokumentów czynszowych
 • Rozliczenia - dodano klawisze skrótów do procedury wprowadzania odczytów mierników
 • Rozliczenia - dodano możliwość nie wyliczania przez program ceny jednostkowej co powoduje nie występowanie problemu zaokrągleń.
 • Rozliczenia - dodano możliwość zmiany opisu pozycji na wydruku rozliczenia
 • Raporty księgowe - dodano możliwość kopiowania definicji raportów z innych ewidencji
Opis zmian w wersji 12.0.19a
 • Rozliczenia - dodano nowy klucz podziałowy kosztów dla rozliczeń wg mierników
 • Rozliczenia - dodano możliwość samodzielnego opisu pola (niedobory / nadwyżki)
 • Rozliczenia - poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym podsumowaniu ogólnego wyniku rozliczeń na zbiorczym powiadomieniu o rozliczeniach dla właściciela
Opis zmian w wersji 12.0.18
 • Czynsze - zmodyfikowano wydruk zbiorczego powiadomienia dla właścicieli o wysokości opłat
 • Czynsze - zwiększono rozmiar czcionki na wydruku faktury vat
 • Kasa - umożliwiono usuwanie wszystkich pozycji jednocześnie w dokumentach KP i KW
Opis zmian w wersji 12.0.17
 • Rozrachunki - dodatkowa forma wydruku potwierdzenia salda
 • Rozliczenia - dodatkowy klucz podziałowy kosztów
 • Rozliczenia - dodatkowa forma wydruku powiadomienia o wyniku rozliczenia (bez informacji o vat)
 • Rozliczenia - zbiorczy wydruk powiadomień dla właścicieli zawierający wszystkie rozliczenia dla danego okresu.
Opis zmian w wersji 12.0.16
 • Kartoteka konta - dodano informację o kontach przeciwstawnych
 • Kartoteka konta - dodano możliwość sumowania zaznaczonych pozycji
 • Kartoteka konta - dodano możliwość automatycznego przejścia do okna rozrachunków
 • Plan kont - dodano możliwość sortowania kont kontrahentów wg. miejscowości
 • Dziennik - na wydruku dziennika dodano informację o osobie wprowadzającej zapis
 • Dokument księgowy - poprawiono sposób wyszukiwania konta w planie kont
Opis zmian w wersji 12.0.15
 • Dodano nowy wydruk powiadomienia właściciela o rozliczeniu (np. wody, CO, rocznym, itp) wraz z informacją o aktualnym saldzie
 • Dodano nową funkcję importowania dokumentów księgowych z innych systemów (np. od firm rozliczających CO) za pomocą tekstowych plików wymiany
 • Dodano możliwość formatowania tekstu w powiadomieniach i korespondencji seryjnej (zmiana wielkości, koloru, kroju czcionek)
 • Dodano dodatkowe podsumowania na wydruku obrotów i sad kont analitycznych
 • Rozszerzono zakres informacji prezentowanych w oknie "Obroty i salda kont"
 • Raporty księgowe (okno pozycji raportu) - dodano możliwość wykluczania lub uwzględniania zapisów pochodzących z wybranych rejestrów
 • Poprawiono wydruk zbiorczego powiadomienia o wysokości opłat
 • Rozszerzono możliwości automatycznego wprowadzania faktur do rejestru vat
 • Dodano funkcję automatycznego zapamiętywania ustawionych przez użytkownika rozmiarów wyświetlanych okien dialogowych
 • Zmodyfikowano sposób księgowania rozliczeń
 • Dodano nowe klucze podziałowe do rozliczania kosztów
Opis zmian w wersji 12.0.14
 • Umożliwiono przypisanie konta słownikowego po stronie MA przy ustawianiu parametrów księgowania dokumentów czynszowych
 • Ewidencja pozaksięgowa - dodano funkcję automatycznego zarachowywania zapłat na najstarsze zaległości (tak jak w ewidencji księgowej)
Opis zmian w wersji 12.0.13
 • Umożliwiono wydruk kartoteki konta właściciela bezpośrednio z okna zasobów
 • Zmieniono sposób przenoszenia bilansu otwarcia kont rozrachunkowych
 • Poprawiono opis podsumowań na wydrukach rozliczeń (rocznych, wody, co, itp.)
 • Poprawiono import wyciągów bankowych z systemu banku PKO BP.
 • Zmieniono kolejność automatycznie generowanych pism w korespondencji seryjnej
Opis zmian w wersji 12.0.12
 • Dodano funkcję automatycznego tworzenia szablonu sprawozdania finansowego dla wspólnot. Program analizuje istniejący plan kont i na jego podstawie buduje sprawozdanie finansowe.
Opis zmian w wersji 12.0.11
 • Poprawiono problem z podglądem wydruku, który mógł wystąpić na komputerach z zainstalowanym systemem Windows Vista.
 • Poprawiono problem, który mógł wystąpić przy wykonywaniu raportu "Obroty i salda".
Opis zmian w wersji 12.0.10
 • Wprowadzono możliwość dodatkowego wydruku powiadomień o wysokości opłat dla właścicieli (wydruk większą czcionką, bez informacji o stawkach vat).
 • Poprawiono problem związany z otwieraniem nowego roku w ewidencji dla której skonfigurowano system płatności masowych (rachunków wirtualnych).
Opis zmian w wersji 12.0.9
 • Ewidencja księgowa - zmodyfikowano sposób obsługi systemu płatności masowych. Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie wykonać czynność automatycznego przypisywania kont bankowych.
 • Czynsze i eksploatacja - zmodyfikowano wydruk powiadomień dla właścicieli oraz faktur vat.
Opis zmian w wersji 12.0.8
 • Ewidencaja księgowa - wprowadzono możliwość automatycznej kontroli zgodności zapisów na kontach zespołów 4 i 5
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono możliwość generowania korespondencji seryjnej do właścicieli lokali
 • Czynsze i eksploatacja - wprowadzono możliwość wydruku zbiorczego powiadomienia dla właściciela o wysokości opłat, obejmującego wszystkie posiadane lokale.
Opis zmian w wersji 12.0.7
 • Rozrachunki - zmieniono sposób prezentacji dokumentów nie rozliczonych w celu ułatwienia "ręcznego" rozliczania rozrachunków
 • Raporty księgowe - poszerzono zakres prezentowanych informacji przy definiowaniu pozycji raportu księgowego
Opis zmian w wersji 12.0.6
 • Poprawiono problem, który mógł wystąpić po zmianie domyślnego sposobu sortowania w serwerze bazy danych.
Opis zmian w wersji 12.0.4
 • Ewidencja księgowa
  • Zmieniono sposób prezentacji raportu i wydruku "Obroty i salda kont"
  • Dodano możliwość sporządzenia raportu "Obroty i salda kont" dla maski konta np. "501-1-X-3"
  • Dodano moduł integrujący z systemem płatności masowych banku Bank Millennium S.A.
 • Zaktualizowano system pomocy kontekstowej
Opis zmian w wersji 12.0.2
 • Raporty księgowe - umożliwiono tworzenie i używanie w raportach własnych formuł.
 • Kartoteki -> Słowniki - umożliwiono kopiowanie kontrahentów / właścicieli ze słownika do słownika.
 • Zmieniono wygląd faktury vat, dodano możliwość umieszczenia dodatkowej treści.
 • Dokument księgowy - dodano dodatkowy sposób automatycznego wyszukania numeru konta w trakcie księgowania. Wpisanie fragmentu nazwy konta w polu "Nr konta" powoduje automatyczne wyszukanie konta księgowego.
 • Rozliczenia - wprowadzono usprawnienia zwiększające szybkość wprowadzania odczytów mierników.
 • Kasa (rozrachunki) - usprawniono automatyczne zaliczanie wpłat na odpowiednie należności i generowanie not odsetkowych.
Opis zmian w wersji 12.0.1
 • Wzorce dokumentów księgowych
  • Dodano możliwość automatycznego tworzenia wzorców na podstawie istniejących dokumentów księgowych.
  • Dodano możliwość definiowania i używania w dokumencie wzorców częściowych.
  • Dodano możliwość używania kilku wzorców w jednym dokumencie.
 • Kasa - wprowadzono usprawnienia mające na celu zwiększenie szybkości obsługi wpłacających.
 • Plan kont - dodano możliwość automatycznego tworzenia kont analitycznych na podstawie innego konta (Kopiuj / Wklej).
 • Raporty księgowe - poprawiono błąd, który mógł wystąpić przy pobieraniu kwoty typu "Suma sald" dla kont słownikowych.
 • Zaktualizowano system pomocy kontekstowej.
Opis zmian w wersji 12.0.0
 • Dodano rozbudowany moduł kasowy.
  • emisja dokumentów kasowych (KP, KW)
  • automatyczne obliczanie odsetek na dzień wpłaty
  • definiowanie dowolnej ilości kas
  • definiowanie wzorców dokumentów kasowych
  • tworzenie wzorców księgowań i automatyczne księgowanie dokumentów kasowych
 • Dodano rozbudowany moduł dla działów technicznych.
  • Zasoby - informacja o lokalach, właścicielach, powierzchniach, zainstalowanych miernikach, itp.
  • Usterki - rejestracja zgłoszeń, przydzielanie wykonawców i pracowników, nadzór nad usuwaniem, analiza czasochłonności.
  • Remonty - planowanie remontów i przeglądów, nadzór nad przebiegiem, analiza kosztów i czasochłonności.
  • Instalacje - ewidencja instalacji wraz z informacją o terminach przeglądów.
 • Czynsze - dodano możliwość dodatkowej analizy dokumentów czynszowych (np. łącznie dla kilku dowolnie wybranych składników).
 • Czynsze - dodano możliwość wydruku i eksportu naliczonych zaliczek dla wybranych składników (np. w celu przekazania zewnętrznemu podmiotowi rozliczającemu koszty CO).
 • Zasoby - wprowadzono informację o dacie następnej legalizacji miernika.
 • Kartoteki - dodano możliwość tworzenia słowników o specjalnych rolach: pracowników oraz pracowników technicznych.
 • Rozliczenia - rodano możliwość wykonania automatycznego rozliczenia dla wszystkich lokali w budynku (rozliczenia wg składników).
 • Rozrachunki - dodano możliwość automatycznego rozliczenia konta wybranego (jednego) właściciela (zarachowanie wpłat, naliczenie odsetek)
 • Zaktualizowano system pomocy kontekstowej.


 
2024-07-23 03:30:26 © 2004 - 2024 Pro Virtus