Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (16.0.32) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 16.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 15.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 15.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 16 skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przeczytaj opis zmian w wersji 16.0.32

Pobierz Księgowość SM/WM 16.0.32 - aktualizacja z dnia 2023-01-13

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Koniecznie utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_16_0_32.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_16_0_32.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 16.0.32
 • Sprzedaż / magazyn - poprawiono tworzenie automatycznego dokumentu BO+
Opis zmian w wersji 16.0.31
 • Księgi -> Dokumenty - dodano nowy format pliku importu operacji z banku Santander. Plik zbiorczy zawierający wpłaty na rachunki wirtualne ze wszystkich rachunków bankowych.
Opis zmian w wersji 16.0.30
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - rozbudowano kryteria wydruków zestawień składników
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty - poprawiono sposób księgowania dokumentów czynszowych
 • Czynsze i eksploatacja -> Raporty wieloletnie - dodano podsumowanie
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - wprowadzono drobne zmiany
 • Księgi -> Rozrachunki - poprwaiono kolejność na wydruku listy z krotnością obciążenia
 • Księgi -> Rozrachunki - zmodyfikowano wydruki potwierdzeń sald (księgowych)
Opis zmian w wersji 16.0.29
 • Rozliczenia - poprawiono sposób wyliczania zaliczek
 • Ogólne - wprowadzono drobne zmiany
Opis zmian w wersji 16.0.28
 • Księgi -> Rozrachunki - wprowadzono drobne poprawki dotyczące sortowania wydruków wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald
Opis zmian w wersji 16.0.27
 • Rozliczenia - wprowadzono drobne poprawki dotyczące parametryzowania rozliczenia
Opis zmian w wersji 16.0.26
 • Ogólne - wprowadzono istotne poprawki dotyczące usuwania dokumentów księgowych, czynszowych oraz sprzedaży
Opis zmian w wersji 16.0.25
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - wprowadzono poprawki dotyczące wyliczania wartości zaliczek dla rozliczeń wieloletnich
 • Księgi -> Rozrachunki - wprowadzono drobne poprawki dotyczące sortowania w wydruku listy rozrachunków
Opis zmian w wersji 16.0.24
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - rozbudowano funkcjonalność modułu rozliczeń wprowadzając możliwość wykonania jednego rozliczenia dowolnych składników za różne okresy.
 • Sprzedaż magazyn -> Dokumenty sprzedaży - wprowadzono drobne poprawki
 • Sprzedaż magazyn -> Dokumenty magazynowe - wprowadzono drobne poprawki
 • Kasa - wprowadzono drobne poprawki przy wydruku dokumentu kasowego
 • Księgi -> Rozrachunki - wprowadzono drobne poprawki w wydrukach dotyczące sortowania
 • Księgi -> JPK_VAT - poprawiono deklarację VAT-7K
Opis zmian w wersji 16.0.23
 • Sprzedaż magazyn -> Dokumenty magazynowe - wprowadzono drobne zmiany
 • Sprzedaż magazyn -> Dokumenty magazynowe - zmodyfikowano wydruki stanów magazynowych oraz ruchu towaru
 • Czynsze i eksploatacja -> Definiowanie -> Rodzaje dokumentów czynszowych - zwiększono dostępne miejsce na zdefiniowanie dopisku na dokumentach czynszowych
Opis zmian w wersji 16.0.22
 • Księgi -> Dokumenty vat - poprawiono sposób wprowadzania korekty rocznej
 • Sprzedaż magazyn -> Dokumenty magazynowe - poprawiono generowanie automatycznego dokumentu BO+
Opis zmian w wersji 16.0.21
 • Księgi -> Dokumenty vat - wprowadzono nowy wzór JPK VAT oraz deklaracji VAT-7 (22)
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - poprawiono sposób generowania faktur vat dla lokali dla, których odbiorca faktury jest inny niż płatnik lokalu
Opis zmian w wersji 16.0.20
 • Księgi -> Dokumenty - zmodyfikowano sposób wprowadzania dokumentu księgowego wraz z dokumentem vat
 • Księgi -> Definiowanie -> Opisy pozycji dokumentów księgowych - dodano nową funkcjonalność
Opis zmian w wersji 16.0.19
 • Księgi -> Rozrachunki -> Potwierdzenia sald na dzień - poprawiono problem związany z wyliczaniem salda
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty -> Zbiorcze powiadomienia (Wydruk / Przesyłki e-mail)- rozbudowano możliwości filtrowania zakresu odbiorców
Opis zmian w wersji 16.0.18
 • Dokument księgowy - poprawiono problem związany z aktualizacją dokumentu księgowego
Opis zmian w wersji 16.0.17
 • Import wyciągów bankowych - dodano nowy typ prowizji dla formatu BNP PARIBAS
 • Przeksięgowania roczne - poprawiono problem występujący przy przeksięgowaniu sald z pojedynczego konta
 • JPK VAT - poprawiono sposób korygowania dokumentów dla korekt JPK VAT w zamkniętych okresach
Opis zmian w wersji 16.0.16
 • Import wyciągów bankowych - poprawiono zbiorczy import historii operacji z banku BNP PARIBAS
 • Głosowania - poprawiono dobór adresatów dla powiadomień e-mail
 • Zasoby -> Lista obecności - poprawiono kolejność
Opis zmian w wersji 16.0.15
 • Przeksięgowania roczne - wprowadzono drobne poprawki
 • Księgi - zmieniono kolejność wyświetlania dokumentów księgowych
 • Konfiguracja e-mail - dodano możliwość zdefiniowania własnej stopki wiadomości e-mail
 • Rozliczenia - poprawiono drobne problemy
 • Import wyciągów bankowych - dodano nowy format pliku importu historii operacji z banku BNP PARIBAS oparty na szablonie eksportu. Plik zbiorczy zawierający wszystkie operacje ze wszystkich rachunków bankowych.
 • Import wyciągów bankowych - dodano nowy format pliku importu historii operacji - Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB)
Opis zmian w wersji 16.0.14
 • Głosowania - Dodano możliwość filtrowania głosowań
 • Głosowania - Wprowadzono dodatkowy sposób wprowadzania głosów (dla wielu głosowań jednocześnie)
 • Głosowania - Wprowadzono możliwość pobierania głosów z IKM dla wielu głosowań jednocześnie
 • Głosowania - Dodano wydruk zbiorczego podsumowania głosowań
 • Głosowania - Rozbudowano wydruk zbiorczych kart do głosowania
 • Treści pism - Dodano możliwość zmiany koloru czcionki
Opis zmian w wersji 16.0.13
 • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - rozbudowano funkcjonalność umożliwiającą ustalenie bieżącej ilości składnika na podstawie sumy zużycia dla kilku wybranych składników
 • Ogólne - poprawiono drobne błędy
Opis zmian w wersji 16.0.12
 • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - rozbudowano funkcjonalność umożliwiającą ustalenie bieżącej ilości składnika na podstawie sumy zużycia dla kilku wybranych składników wraz z możliwością ustawienia precyzji obliczeń
Opis zmian w wersji 16.0.11
 • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - poprawiono i rozbudowano funkcjonalność umożliwiającą ustalenie bieżącej ilości składnika na podstawie zużycia z wybranego okresu
Opis zmian w wersji 16.0.10
 • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - dodano funkcjonalność umożliwiającą ustalenie bieżącej ilości składnika na podstawie zużycia z wybranego okresu
 • Księgi -> Import zbiorczych wyciągów bankowych - wprowadzono drobne poprawki
 • Sprzedaż / magazyn -> wprowadzono drobne zmiany w dokumentach magazynowych
 • Wprowadzono kosmetyczne zmiany w wydrukach powiadomień
Opis zmian w wersji 16.0.9
 • Słowniki - poprawiono problem przy edycji dodatkowego adresu e-mail
 • Księgi -> Import zbiorczych wyciągów bankowych - wprowadzono drobne poprawki
 • Sprawozdania KRS - wprowadzono poprawki w sumowaniu pozycji III w rachunku przepływów
 • Czynsze i eksploatacja -> Zasoby - dodano wydruk "Rejestr lokali z księgą wieczystą"
Opis zmian w wersji 16.0.8
 • Rejestr vat / JPK V7 - poprawiono sposób wprowadzania rocznej korekty podatku. Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie wprowadzić pozycję dotyczącą rocznej korekty podatku.
 • Moje -> Przesyłki e-mail - dodano możliwość klonowania przesyłki e-mail
 • Ustawienia -> Otwórz / zamknij okres księgowy - wprowadzono drobne zmiany przy otwieraniu nowego okresu księgowego
 • Zasoby -> Zmiana parametrów naliczeń - dodano funkcjonalność umożliwiającą ustalenie bieżącej ilości lub ceny składnika na podstawie wybranego składnika z innego roku
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - w łącznym rozliczeniu lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych dodano funkcjonalność umożliwiającą obciążenie niedoborami wyłącznie lokali nieopomiarowanych
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozliczenia - w oknie "Rozliczenie" dodano zakładkę "Zestawienie składników"
 • Ustawienia -> Użytkownicy i uprawnienia - wprowadzono aktualizację ustawień uzytkownika bez konieczności ponownego logowania
Opis zmian w wersji 16.0.7
 • Poprawiono problem przy opisie kwoty "słownie" na dokumentach faktur emitowanych w module "Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty czynszowe".
Opis zmian w wersji 16.0.6
 • Wprowadzono drobne zmiany przy generowaniu dokumentów przeksięgowań rocznych
Opis zmian w wersji 16.0.5
 • Moje -> Przesyłki e-mail - nowa funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie masowymi przesyłkami e-mail
 • Słowniki -> Osoba / kontrahent - dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych adresów e-mail
 • Słowniki - dodano możliwość automatycznego tworzenia wiadomości e-mail z informacją o sposobie logowania do IKM
 • Rozliczenia - dodano możliwość generowania wiadomości e-mail dla całego rozliczenia
 • Dokumenty czynszowe - dodano możliwość dołączenia tekstu przy "ręcznym" wystawianiu dokumentu czynszowego
 • Dokumenty czynszowe - wprowadzono drobne zmiany w wydruku faktury vat
 • Rozrachunki - zmodyfikowano potwierdzenie salda dla kontrahentów
 • Rozrachunki - rozszerzono możliwości filtrowania (tylko osoby z odsetkami)
 • Księgi -> Kalkulator odsetek - udostępniono uniwersalne narzędzie umożliwiające wyliczanie odsetek
 • Księgi - wprowadzono drobne zmiany przy importowaniu wyciągów z banku BS Olecko
Opis zmian w wersji 16.0.4
 • Wprowadzono drobne zmiany przy generowaniu JPK V7
Opis zmian w wersji 16.0.3
 • Księgi - dodano obsługę importu pałtności masowych z banku Getin Bank (format TXT)
 • Księgi - dodano obsługę importu operacji z banku BS Wisznice (CSV)
 • Księgi - dodano obsługę importu przelewów z banku BS Olecko (Elixir)
 • Słowniki - na karcie kontrahenta dodano element "Podmiot powiązany (TP)"
Opis zmian w wersji 16.0.2
 • Ogólne - wprowadzono istotne zmiany sposobie generowania pliku JPK_V7K (kwartalny)
Opis zmian w wersji 16.0.1
 • Ogólne - wprowadzono istotne zmiany sposobie generowania pliku JPK_V7
 • Sprzedaż / magazyn - wprowadzono drobne zmiany sposobu defniowania dokumentów sprzedaży
 • Ogólne - poprawiono zauważone błędy
Opis zmian w wersji 16.0.0
Wprowadzono możliwość generowania plików JPK V7 z deklaracją.


 
2024-03-01 11:35:24 © 2004 - 2024 Pro Virtus