Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. (0-81) 44-20-178
fax. (0-81) 44-20-177
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Księgowość SM/WM (15.0.6) - zbiorcza aktualizacja programu

Uwaga. Ta aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla programu w wersji 15.x.x.x. Jeżeli posiadasz wersję programu o numerze 14.x.x.x lub starszą NIE INSTALUJ tej aktualizacji ! Instalacja tej aktualizacji w środowisku wersji 14.x.x.x lub starszej może spowodować utratę danych. Aby otrzymać wersję 15 skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przeczytaj opis zmian w wersji 15.0.6

Księgowość SM/WM 15.0.6 - aktualizacja z dnia 2018-11-08

Sposób instalacji:
Uwaga. W przypadku sieciowej instalacji programu poniższe czynności wykonaj na każdym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Pro Virtus.
 1. Koniecznie utwórz kopię konfiguracji i danych programu oraz swoich plików.
 2. Korzystając z opcji systemu Windows odinstaluj poprzednią wersję programu Księgowość SM/WM.
 3. Korzystając z linku powyżej pobierz plik "KsiegiSMWM_15_0_6.msi".
 4. Uruchom plik "KsiegiSMWM_15_0_6.msi".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.


Opis zmian w wersji 15.0.0
Aktualizacja wprowadza możliwość generowania plików JPK "na żądanie".
 • JPK_KR - Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych. Struktura zawiera zestawienie obrotów i sald, dziennik, zapisy kont.
 • JPK_FA - Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT. Struktura zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.
 • JPK_MAG - Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego. Struktura JPK_MAG odzwierciedla ruchy w magazynie rzeczowych aktywów obrotowych (zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia). Opisuje ona wymagane i opcjonalne elementy czterech typów dokumentów (PZ, WZ, RW i MM).
 • JPK_WB - Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego. Zawiera wszystkie operacje na rachunku bankowym. Większość banków umożliwia swoim klientom generowanie plików JPK_WB. System Pro Virtus generuje poprawny plik pod warunkiem księgowania operacji bankowych na kontach osób wpłacających lub odbiorców środków.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat JPK pochodzące z dokumentów Ministerstwa Finansów.
 • Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.
 • Żądane pliki można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 lub na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD oraz innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.
 • Ważne. Jeśli w nieuzasadniony sposób odmawiasz udostępnienia struktur JPK, możesz zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.
Więcej informacji dotyczących JPK znajdziesz się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk
Opis zmian w wersji 15.0.1
 • Księgi - dodano obsługę importu pliku pałtności masowych banku Pekao S.A. (PekaoCollect)
 • Plan kont - zmodyfikowano sposób definiowania konta księgowego.
 • Zasoby - dodano mozliwość wskazania odbiorcy faktury innego niż płatnik lokalu.
 • Zasoby - dodano mozliwość drukowania kopert z okna zasobów.
 • Czynsze i eksploatacja -> Dokumenty czynszowe - dodano mozliwość wskazania odbiorcy faktury innego niż nabywca.
 • Dział techniczny - wprowadzono dodatkowe możliwości filtrowania dla wydruku remontów.
 • Ustawienia -> Użytkownicy i uprawnienia - dodano możliwość skopiowania uprawnień użytkownika na inne ewidencje.
 • Parametry połączenia - zmodyfikowano sposób przechowywania parametrów połączenia do bazy danych. Aktualizacja może spowodować konieczność ponownego ich wprowadzenia.
Opis zmian w wersji 15.0.2
 • Głosowania - powiadomienie E-mail - wprowadzono zmianę polegającą na tym, że powiadomienia o głosowaniu wysyłane są wyłącznie do osób, które jeszcze nie oddały głosu.
 • Rozliczenia - poprawiono wydruk powiadomienia o rozliczeniu w wersji bez vat
 • Dokument księgowy - poprawiono problem przy wprowadzaniu dekretów w dokumencie księgowym
Opis zmian w wersji 15.0.3
 • Czynsze i eksploatacja -> Rozrachunki - wprowadzono drobną modyfikację wyduku potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty
Opis zmian w wersji 15.0.4
 • Księgi -> Dokumenty vat - wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12)
Opis zmian w wersji 15.0.6
 • Sprzedaż magazyn - Poprawiono sposób wystawiania faktury dla której vat liczony jest od wartości brutto
 • Zasoby -> Wprowadzono drobne zmiany w wydruku korespondencji seryjnej


 
2019-02-20 06:54:33 © 2004 - 2019 Pro Virtus