Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

System pomocy kontekstowej
W każdym miejscu programu dostępna jest przyjazna pomoc kontekstowa. Po naciśnięciu klawisza "F1" program automatycznie wyświetli temat pomocy dotyczący aktualnie wykonywanej przez użytkownika czynności.

System pomocy rozbudowany jest również o tematy typu "Jak zrobić?". Opisują one, krok po kroku, najczęściej wykonywane czynności.
Pomoc telefoniczna
Każdy licencjonowany użytkownik naszego oprogramowania otrzymuje prawo do bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej (przez 12 miesięcy od zakupu ostatniej aktualizacji).


 
2024-07-23 05:00:53 © 2004 - 2024 Pro Virtus