Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Rozrachunki
 • ewidencja rozrachunków z podziałem na należność główną i odsetki
 • zarachowywanie zapłat na konkretne zobowiązania
 • obliczanie odsetek na wybrany dzień
 • możliwość ustalenia różnych stóp procentowych odsetek dla róznych zobowiązań lub wskazanie zobowiązań dla których nie będą naliczane odsetki
 • możliwość ewidencjonowania nie zapłaconych odsetek poza kontami księgowymi
 • analiza rozrachunków dla dowolnego okresu
 • automatyczne lub ręczne generowanie oraz księgowanie not odsetkowych
 • definiowanie stawek dla różnych rodzajów odsetek (np. ustawowe, podatkowe, statutowe, itp.)
 • definiowanie treści wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald
 • wydruki zestawień (list) rozrachunków, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald (możliwość wyboru: z odsetkami lub bez odsetek)
 • wydruk indywidualnego zestawienia rozrachunków dla właściciela, kontrahenta, konta
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2024-06-12 17:38:43 © 2004 - 2024 Pro Virtus