Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Rozliczenia
 • definiowanie dowolnych typów mierników oraz podzielników kosztów (np. licznik wody, licznik, energii elektrycznej, licznik energii cieplnej, wyparkowy lub elektroniczny podzielnik kosztu CO - wraz ze współczynnikami korygującymi)
 • rozliczenia dowolnych mediów dostarczanych do lokali
 • rozliczenia okresowe lub roczne kosztów dla właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych
 • automatyczne generowanie odpowiednich dokumentów (rozliczeń lub faktur)
 • automatyczne księgowanie dokumentów rozliczeń w ewidencji księgowej lub pozaksięgowej oraz ewidencji vat
 • rozliczanie dowolnego zakresu lokali (budynku, nieruchomości, węzla, kilku wybranych lokali, jednego lokalu)
 • rozliczenia uwzględniające okres użytkowania jednego lokalu przez różnych płatników
 • rozliczanie lokali nieopomiarowanych wg ryczałtu lub średnego zużycia
 • rozliczenie niedoborów lub nadwyżek (również dla lokali nieopomiarowanych)
 • różne klucze rozliczenia niedoborów i nadwyżek (jednakowo dla wszystkich lokali lub proporcjonalnie do: powierzchni lokalu, udziału w nieruchomości, ilości osób, wielkości zużycia)
 • rozliczenie kosztów (np. nieruchomości wspólnej) wg następujących kluczy podziałowych: lokal, powierzchnia, powierzchnia dodatkowa, udział w nieruchomości, ilość osób, średnia ilość osób, wielkość zużycia.
 • wydruki: powiadomienia dla właścicieli, zestawienia zużycia, itp.
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2024-06-12 17:24:30 © 2004 - 2024 Pro Virtus