Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. (0-81) 44-20-178
fax. (0-81) 44-20-177
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Dział techniczny
Program umożliwia sprawny nadzór nad następującymi elementami zarządzania techniczną stroną eksploatacji nieruchomości:
  • Zasoby - informacja o lokalach, właścicielach, powierzchniach, zainstalowanych miernikach, itp.
  • Usterki - rejestracja zgłoszeń, przydzielanie wykonawców i pracowników, nadzór nad usuwaniem, analiza czasochłonności.
  • Remonty - planowanie remontów i przeglądów, nadzór nad przebiegiem, analiza kosztów i czasochłonności.
  • Instalacje - ewidencja instalacji wraz z informacją o terminach przeglądów.
Przykładowe wydruki Przykładowe okna programu


 
2021-12-03 15:00:21 © 2004 - 2021 Pro Virtus