Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. (0-81) 44-20-178
fax. (0-81) 44-20-177
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Dotacje dla firm
Szanowni Państwo!
Jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie każdego przedsiębiorstwa decyduje właściwa identyfikacja potrzeb, zdefiniowanie wymagań oraz ograniczeń mogących mieć wpływ na funkcjonalność prowadzonej przez Państwa firmy.
Zatem nasza firma pragnie zaprosić Państwa do składania wniosków na dofinansowanie - z Unii Europejskiej - rozwoju i modernizacji prowadzonego przez Państwa przedsiębiorstwa.

Przedstawiamy dwa programów, które mogą zainteresować Państwa!

SPO WKP DZIAŁANIE 2.1.
Terminy składania wniosków: 20 maja, 18 sierpnia, 7 listopada 2005 r., do godz. 15.00

SPO WKP DZIAŁANIE 2.3.
Terminy składania wniosków: 24 czerwca, 16 września, 5 grudnia 2005 do godz. 15.00
Centrum Doradztwa Gospodarczego świadczy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do działania 2.3. SPO WKP oraz 2.1. SPO WKP, obejmującej:
·przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
·przygotowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego
·przygotowanie oświadczenie o zachowaniu celów projektu
·przygotowanie informacji o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis
·przygotowanie oświadczenia o generatorze wniosków
·przygotowanie oświadczenia o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy).

Usługi nasze obejmują przygotowanie dokumentacji oraz jej złożenie do właściwej ze względu na lokalizację projektu Instytucji Finansującej w odpowiednim formacie i zgodnie z wymogami formalnymi.

Proponowany harmonogram wykonania dokumentacji aplikacyjnej:
Podpisanie Umowy - rozpoczęcie prac 1 dzień
Pobranie dokumentacji do realizacji Umowy: 1 - 5 dzień
·Formatka wnioskodawcy
·Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata
·Kopia informacji o numerze REGON
·Dokument rejestrowy wnioskodawcy
Realizacja przedmiotu Umowy 5 -15 dzień
Pobranie pozostałych załączników od wnioskodawcy 10 - 15 dzień
Przekazanie dokumentu do oceny zamawiającego 15 dzień
Przekazanie listy poprawek zamawiającego 17 - 18 dzień
Korekta dokumentów zgodnie z uwagami zamawiającego 18 - 20 dzień
Zakończenie i oddanie prac gotowych do złożenia dokumentacji do odpowiedniej instytucji 21 dzień

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


 
2018-05-24 04:20:28 © 2004 Pro Virtus